Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy "Kredyt na nowy dom"

Kiedy potrzebujesz gotówki, by spełnić marzenia o własnych czterech kątach, skorzystaj ze specjalnej oferty kredytu mieszkaniowego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie.

Kredyt mieszkaniowy "Kredyt na nowy dom” pomoże Ci zrealizować plany mieszkaniowe związane z zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub budową, dokończeniem budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy. 

Pośpiesz się!

Z oferty możesz skorzystać składając do dnia 31.03.2021 r. wniosek o udzielenie kredytu.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 2,31%

 • naszym promocyjnym kredytem zrealizujesz plany mieszkaniowe związane z zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub budową, dokończeniem budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • brak ryzyka walutowego -  kredyt udzielany w PLN,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur – tam, gdzie to możliwe, maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy,
 • kredyt możesz otrzymać nawet, jeśli masz niewysokie dochody. Twoja zdolność kredytowa może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców,
 • długi okres kredytowania,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwa wcześniejsza spłata kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredytem możesz sfinansować do 90% wartości inwestycji,
 • kredyt przeznaczony może być na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego lub budowę, dokończeniu budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy
 • kredyt udzielany w PLN,
 • kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach,
 • minimalna kwota kredytu to 20.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 70-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 1.000.000 zł,
 • okres kredytowania od 3 lat do nawet 30 lat,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu do 24 miesięcy,
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w ciągu roku,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1] i stałej marży Banku),
 • marża Banku od 1,85 p.p. do 1,90 p.p., uzależniona od wartości LtV,
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

 

[1] Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek, zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego, zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

* Informacja o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO)

Reprezentatywny przykład dla kredytu hipotecznego udzielonego w ramach Promocji „Kredyt na nowy dom” dla LTV =< 80%

Wysokość raty

1.495,66 zł,

ostatnia rata 1.494,53 zł

Kwota kredytu (netto) 350.000,00 zł
Okres kredytu w miesiącach 300
Rodzaj raty Raty równe (annuitet)
Czy kredyt w ofercie promocyjnej Tak
Marża  1,85 p. p.
WIBOR 3M  0,22%
Oprocentowanie nominalne  2,07% 
Odsetki od kredytu 98.696,87 zł
Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy

1,00 %, czyli  3.500,00 zł 

Koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)  jednorazowo 19,00 zł 
Koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Konto TAK!”

300,00 zł (1,00 zł miesięcznie)

Koszt transakcji płatniczych w zakresie przelewu z rachunku i wpłat na rachunek „Konto TAK!”

750,00 zł (2,50 zł miesięcznie)

Koszt wydania/wznowienia karty debetowej

50,00 zł  (wydanie karty 0,00 zł, wznowienie karty 50,00 zł)

Koszt użytkowania karty debetowej

1.500,00 zł (5,00 zł miesięcznie)

Inne koszty usług i produktów dodatkowych  ponoszone okresowo 300,00 zł (1,00 zł miesiecznie - opłata za użytkowanie aplikacji mTokena MA)
Całkowity koszt kredytu 105.115,87 zł
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 455.115,87 zł
RRSO 2,31%

Podstawowym wymaganym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz przedłożenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości – koszty ponoszone bez pośrednictwa Banku i nie wliczone do RRSO. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.10.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stopy WIBOR 3M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • brak opłat za kontrolę inwestycji,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 1,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.