Karta kredytowa

Karta kredytowa

Jeżeli nie lubisz nosić gotówki przy sobie, a cenisz swobodę dostępu do środków dzięki wypłacie gotówki w bankomacie, bezgotówkowym płatnościom za towary i usługi na całym świecie, także w Internecie, przez telefon i korespondencyjnie, dodatkowo chcesz cieszyć się prestiżem z posiadania wypukłej karty i przy tym wszystkim korzystać z możliwości otrzymania darmowego kredytu nawet do 51 dni   – skorzystaj z oferty kart kredytowych – Visa lub Mastercard.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,09%

 • nie musisz posiadać konta w naszym Banku, aby otrzymać międzynarodową zbliżeniową kartę kredytową Visa lub Mastercard,
 • płacisz wygodnie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
 • masz swobodny dostęp do środków przez 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu,
 • wypłacisz gotówkę  w kraju i za granicą,
 • możesz wypłacić gotówkę w sklepie przy okazji dokonywania płatności kartą – usługa Cashback,
 • nie płacisz za transakcje  bezgotówkowe,
 • środki z limitu możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota limitu kredytowego dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę limitu kredytowego, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • w każdej chwili możesz sprawdzić stan środków na karcie w aplikacji Portfel SGB,
 • bezpieczeństwo płatności kartą w Internecie zapewnia usługa 3D-Secure,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • w przypadku karty Visa możliwość korzystania z promocji VISA i programu lojalnościowego Visa Oferty - otrzymuj zwroty za zakupy (https://www.visa.pl),
 • w przypadku karty Mastercard możliwość korzystania z promocji Mastercard i programu lojalnościowego Mastercard Priceless Specials – płać kartą, zbieraj punkty i odbieraj nagrody (https://www.mastercard.pl).
 • zadłużenie spłacasz tak jak Ci wygodnie: jednorazowo lub w dowolnych ratach – min. 5% kwoty końcowego salda zadłużenia wskazanego w przekazywanym klientowi zestawieniu transakcji,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek,
 • karta wydawana na okres 48 miesięcy z możliwością wznowienia karty na kolejny okres,
 • maksymalna kwota limitu kredytowego to 3-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 20.000 zł - ostatecznie kwota kredytu uzależniona jest od posiadanej przez klienta zdolności kredytowej,
 • minimalna kwota limitu kredytowego 1.000 zł,
 • waluta kredytu: PLN,
 • kredyt może zostać przeznaczony  na dowolny cel i udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku karty kredytowej,
 • możliwość wyboru karty: Mastercard lub Visa,
 • bezodsetkowy kredyt dla transakcji bezgotówkowych do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu z karty kredytowej,
 • każdy spłata zadłużenia karty automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę dokonanej spłaty,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty  limitu kredytowego,
 • możliwość udzielenia limitu kredytowegobez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku,
 • możliwość wydania karty głównej i do 3 kart dodatkowychch,
 • transakcje powyżej 50 zł zabezpieczone indywidualnym numerem PIN,
 • możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej,
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów dziennych,
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłaty gotówkowe: 2.000 zł,
  • transakcje bezgotówkowe: do wysokości przyznanego, a nie wykorzystanego limitu kredytowego.
 • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stawki bazowej [1]  i 8,00 p.p. marży Banku.

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Limit kredytowy 3.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 48 miesięcy, zmienne oprocentowanie nominalne 11,65% w stosunku rocznym (WIBOR 12M: 3,65% plus marża Banku: 8,00 p.p.). Całkowity koszt kredytu wynosi 1.583,11 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1.418,11 zł*, koszt usług dodatkowych 165,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty naliczana od drugiego roku ważności karty i ustalona za cały okres trwania umowy 165,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 4.583,11 zł*. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,09%*.

*) przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09.02.2022 r.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę limitu kredytowego,
 • brak opłaty za wydanie głównej karty kredytowej,
 • brak opłaty za obsługę karty w pierwszym roku użytkowania,
 • brak opłat za transakcje bezgotówkowe,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojej karty kredytowej.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.