Strefa logowania

NOWA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Chroń swoje hasła!

  • Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
  • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia Twoich haseł.
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu.
  • Zanim podasz hasło - sprawdź czy certyfikat strony jest prawidłowy.
  • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe.