Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Jeżeli planujesz większe zakupy, dopadły Ciebie niespodziewane wydatki, wybierasz się w podróż marzeń lub po prostu szybko potrzebujesz większej kwoty, kredyt gotówkowy może być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

Nie odkładaj planów na potem, chwytaj każdą okazję, skorzystaj z naszej oferty Kredytu gotówkowego.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,95%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne (suma stawki bazowej [1]  i 7,97 p.p. marży Banku) lub stałe w stosunku rocznym,
 • od 6,90% do 11,62% (w zależności od okresu kredytowania).

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, stałe oprocentowanie nominalne 8,00% w stosunku rocznym. Kredyt spłacany w 35 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitet) w kwocie 626,65 zł każda oraz 1 racie wyrównującej w kwocie 626,66 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 3.991,41 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1.000,00 zł (5,00%), odsetki od kredytu 2.559,41 zł, koszt usług dodatkowych 432,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 252,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 180,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji mTokena MAA 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.991,41 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,95%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy, posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) oraz usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona według danych na dzień 09.02.2022 r.

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 5% kwoty udzielonego kredytu,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.