Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Jeżeli planujesz większe zakupy, dopadły Ciebie niespodziewane wydatki, wybierasz się w podróż marzeń lub po prostu szybko potrzebujesz większej kwoty, kredyt gotówkowy może być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

Nie odkładaj planów na potem, chwytaj każdą okazję, skorzystaj z naszej oferty Kredytu gotówkowego.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 9,75%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, w tym na spłatę zobowiązań w innych bankach,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu,
 • odsetki naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących.
 • kredyt na dowolny cel,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 1.000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • dowolnie ustalany dzień spłaty raty kredytu,
 • samodzielnie podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt - spłata kredytu może następować w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych równych lub malejących,
 • odsetki od kredytu naliczane od aktualnie posiadanego zadłużenia, gdy dokonasz wcześniejszej spłaty kredytu nie naliczymy odsetek za pozostały okres,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest stałe lub zmienne (stawka Wibor 12M+marża Banku) w stosunku rocznym,
 • od 6,9% do 9,81% (w zależności od okresu kredytowania), z zachowaniem zasady, że maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Od dnia 29 maja 2020 r. odsetki maksymalne wynoszą 7,20% w stosunku rocznym.
 • sprawdź oprocentowanie Twojego kredytu.

Stawka WIBOR 12M obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

 

* Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 20.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%. Kredyt spłacany w 36 miesięcznych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (przy czym raty kapitałowe są równe w całym okresie spłaty za wyjątkiem pierwszej raty korygującej, a odsetki w wysokości malejącej liczone od aktualnego salda zadłużenia), pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 674,11 zł, a ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa płatna w kwocie 558,95 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 2.818,17 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 600,00 zł (3%), odsetki od kredytu 2.218,17 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł (Bank nie przewiduje konieczności obowiązkowego zawarcia umowy ubezpieczenia celem zabezpieczenia spłaty kredytu). Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 22.818,17 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,75%.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.09.2020 r.

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: od 1,5% do 4% (w zależności od okresu kredytowania),
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy,
 • możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego i zamówić kontakt.