Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy:

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • zapewnia bezpieczeństwo pieniędzy nabywcy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia,
  • zapewnia wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej,
  • umożliwia skorzystanie z dwóch rodzajów rachunku: otwartego lub zamkniętego.

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:

  • postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi,
  • masy upadłościowej – w razie upadłości dewelopera,
  • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną.

Rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

Wypłata środków jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wypłata środków następuje:

  • z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego - po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji potwierdzonych przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę,
  • z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego - jednorazowo po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.