Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

 • Katarzyna Bąkowska
 • Renata Bober
 • Dorota Borowska
 • Angelika Brandyk-Badyna
 • Piotr Chełmikowski
 • Karolina Czajkowska
 • Barbara Ejchorst
 • Ewa Filipiak
 • Mirosława Januzik
 • Stanisława Jasiczak
 • Aleksandra Kaczmarek
 • Beata Kaczmarek
 • Natalia Kielan
 • Dorota Karasińska
 • Adam Kowalczyk
 • Róża Kowalewska
 • Joanna Lulczyńska
 • Małgorzata Majewska
 • Gabriela Miedziarek
 • Ewa Mika
 • Wanda Nowak
 • Ewa Pietrzak
 • Beata Pluta
 • Dorota Przybylska
 • Barbara Toma
 • Jolanta Wenska
 • Przemysław Wróblewski