Przynależność do Systemu Ochrony

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie przynależy do Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB:

Spółdzielczy System Ochrony SGB
z siedzibą w Poznaniu
61-831 Poznań, pl. Wiosny Ludów 2
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000600238, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

×

 

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL 

 

Od 1 czerwca, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, w niektórych sytuacjach
będziemy weryfikować Twój PESEL w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, niektóre czynności bankowe nie będą możliwe.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym oddziałem lub Infolinią SGB 24/7.