Outsourcing

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie informuje, że na podstawie Art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

  1. HUNTERS24 SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
    ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp., KRS: 0000421140
  2. EKO-UTIL Grzegorz Kotarski, ul. Narcyzowa 14, 60-175 Poznań, NIP: 7791187405